EXLABESA ogłasza przejęcie francuskiej firmy FLANDRIA ALUMINIUM zajmującej się wytłaczaniem profili aluminiowych

EXLABESA ogłasza przejęcie francuskiej firmy FLANDRIA ALUMINIUM zajmującej się wytłaczaniem profili aluminiowych
  • EXLABESA ogłasza przejęcie FLANDRIA ALUMINIUM, francuskiej firmy specjalizującej się w wytłaczaniu, obróbce skrawaniem, obróbce powierzchni i recyklingu profili aluminiowych.
  • Przejęcie to, będące częścią strategii międzynarodowej ekspansji EXLABESA, wzmocni jej bezpośrednią obecność we Francji, Belgii i Holandii, umożliwiając firmie oferowanie na tych rynkach produktów o wysokiej wartości dodanej i usług najwyższego poziomu.

EXLABESA ogłasza przejęcie FLANDRIA ALUMINIUM, francuskiej firmy specjalizującej się w wytłaczaniu, obróbce skrawaniem, obróbce powierzchni i recyklingu profili aluminiowych. Niedawno podpisana umowa została pozytywnie zweryfikowana pod kątem prawnym przez właściwe organy i została zatwierdzona przez francuski urząd ds. konkurencji.

Przejęcie to, będące częścią strategii międzynarodowej ekspansji EXLABESA, wzmocni jej bezpośrednią obecność we Francji, Belgii i Holandii, umożliwiając firmie oferowanie na tych rynkach produktów o wysokiej wartości dodanej i usług najwyższego poziomu.

Obie firmy, będące w przeszłości firmami rodzinnymi, podzielają identyczne wartości i tę samą pasję do przemysłu aluminiowego, co stanowi silną podstawę udanej i długotrwałej współpracy. EXLABESA wniesie swoją wizję przedsiębiorczości i zdolność inwestycyjną, aby wzmocnić francuską firmę i napędzać jej długoterminowy rozwój. Jednocześnie FLANDRIA zachowa wysoki stopień autonomii, aby jak najskuteczniej reagować na specyficzne potrzeby swojego rynku.

FLANDRIA ALUMINIUM, z siedzibą w Warneton (francuski departament Nord), ma ponad 50-letnią historię i obecnie zatrudnia 170 pracowników. Firma specjalizuje się w produkcji profili aluminiowych dla budownictwa, przemysłu i transportu. FLANDRIA posiada obiekty o łącznej powierzchni ponad 35 000 m², obejmujące dwie prasy o średnicach 8 i 9 cali. Ponadto, firma posiada zakład recyklingu aluminium z piecem do topienia, który pozwoli EXLABESA zwiększyć zdolności produkcyjne niskoemisyjnego aluminium.

EXLABESA jest międzynarodową spółką o bogatej historii, charakteryzującą się trwałym wzrostem i odpowiedzialnym zarządzaniem. Dzięki zaangażowaniu w długoterminową konsolidację i unikalnym zdolnościom produkcyjnym, spółka stała się światowym liderem w produkcji wysokowartościowych profili aluminiowych dla najbardziej wymagających sektorów przemysłowych.

Spółka działa obecnie na trzech kontynentach za pośrednictwem dziewięciu centrów produkcyjnych położonych w strategicznych lokalizacjach w Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Polsce, Maroku, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Dzięki tym zakładom, spółka obsługuje prawie 15.000 klientów w 40 krajach. Spółka zatrudnia 1.800 osób i produkuje łącznie 160.000 ton wytłaczanych profili rocznie.